Vrijwillige donatie


Ik sta graag mensen bij.  Heb ik jou geholpen zonder een sessie en wil je graag een bijdrage leveren?
Dan ben je vrij om een donatie te doen als mooie uitwisseling van energie.
Je bent vrij om een donatie te doen die licht en fijn voelt voor jou. 
NL14 INGB 0753 4058 49  t.n.v. V.D. Walker
Alvast enorm veel liefde en dankbaarheid voor jouw bijdrage ♡