ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CURSUSSEN. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, producten en diensten die aangeboden, geleverd en georganiseerd worden door en met Spiritueel- en welzijnspraktijk Neverdimyourinnerlight. Door contact, akkoord, deelname aan de activiteiten en betaling van de cursus geeft de cursist  aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en ze te allen tijde na te leven. 

 

Inschrijving/ Betalingsvoorwaarden 

Bij cursussen dient het les/cursusgeld bij vooruitbetaling te worden voldoen en uiterlijk voor aanvang van de les/cursus zijn betaald via een betaalverzoek. 

 

Lesrooster 

De cursusdagen worden doormiddel van gezamenlijk overleg vastgesteld en bevestigd via communicatie via email. 

 

Aansprakelijkheid 

De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan (oa. eigendommen van) Spiritueel- en welzijnspraktijk Neverdimyourinnerlight, de (les)locatie en/of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is en dit zal ten alle tijden verrekend worden. 

 

Deelnemen aan de les/ de cursus / de opleiding geschiedt geheel op eigen risico voor de cursist. 

 

Spiritueel- en welzijnspraktijk Neverdimyourinnerlight, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de cursist, op welk niveau dan ook en in welke vorm dan ook. 

 

Als iets door overmacht niet geleverd kan worden, kan Spiritueel- en welzijnspraktijk Neverdimyourinnerlight daar niet voor aansprakelijk worden gesteld. 

 

Beëindiging 

Een cursus eindigt na het aantal betreffende lessen. 

Indien een cursist/leerling/klant de instructies, de reglementen en/of gangbare normen en waarden overtreedt, kan dit een reden zijn om de cursist de toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Er vindt dan geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats. 

 

Verlies/ diefstal 

Spiritueel- en welzijnspraktijk Neverdimyourinnerlight is niet en onder geen beding aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade van of aan goederen van de cursist, op welk niveau dan ook. 

 

Bij verlies/diefstal van cursist/deelnemer aan andere deelnemers/docent/cursusleider, wordt deze te allen tijde aansprakelijk gesteld en wordt het gestolene per direct en zonder gerechterlijke tussenkomst teruggevorderd en dient ook teruggebracht worden, inclusief de geleden schade en in welke staat dan ook. Hierop kan en zal geen en nooit uitzondering worden gemaakt. 

 

® Brielle, 21 mei 2021